Why out of the box!?

think out of the box

At man som iverksettere skal tenke “out of the box” og finne nye måter å gjøre ting på har vi alle hørt mange ganger. Vi skal ha fokus på real-world problemer og være løsningsorienterte. Alt dette er fine ord og utrykk, men i praksis betyr de gjerne lite. Vi kan si det er klisjeer, men det gjør de ikke mindre viktige. Med en skjev start er det lett å ende opp med å løse feil problem. Selv har jeg funnet god hjelp i å hvorfor ut av boksen.

Metoden er veldig simpel og går rett og slett ut på å sette seg inn i målgruppens behov ved å spørre hvorfor. Man zoomer ut og prøver å skaffe seg en oversikt over motivasjonen som i virkeligheten ligger i bakgrunnen.

For meg var første spørsmål hvorfor bruke så mange år av livet i en utdannelsesinstitusjon. Svaret kan være at man ønsker å lære, men for mange er nok papirene en får når man er ferdig en vel så stor drivkraft. Da er det naturlig å spørre videre hvorfor disse papirene er så viktige, og det er jo selvfølgelig fordi arbeidsgivere ser på dem og bestemmer hvem de skal ansette. Så hvorfor gjør de det? Jo, de ønsker en trygghet for at kandidaten har lært det den er ment å skulle ha lært, og at avsender av denne kunnskapen er noen som faktisk kan faget sitt.

Ved å følge denne fremgangsmetoden gikk problemstillingen over til å være hvordan best la folk lære av avsendere som kan faget sitt og vise arbeidsgivere hvor godt de har lært stoffet. Å komme ut av boksen tillater nye innfallsvinkler og baner vei for løsninger som ikke nødvendigvis trenger å erstatte de eksisterende, men kan tjene som gode alternativer.

Symptomene på å ikke ha zoomet langt nok ut før man begynte å arbeide er gjerne at mottageren kritiserer løsningen din for å være en dårlig blåkopi av allerede etablerte tilbud. Det har mange av universitetene som har forsøkt seg på nettbaserte kurs det siste året fått erfare. Det kan virke som problemet de satte ut for å løse var hvordan best få on-campus opplevelsen over på nett.

Tenk deg om Facebook i 2004 gikk ut og sa de hadde kommet opp med denne geniale online løsningen som folk kunne bruke i stedet for å sosialisere med venner på gamlemåten. Da er jeg sikker på at også de ville bli møtt med motstand. I stedet valgte de en tilnærming med sikte på å utnytte mulighetene i den nye teknologien til å imøtekomme ønsket om å ha omgang med vennene sine. Det har nå 1.11 milliarder mennesker omfavnet.

Selv har jeg opplevd at det finnes masse spillerom for utvikling av nye modeller for vitensformidling etter det som på mange måter har vært århundrer hvor ting er blitt gjort på samme måte. Vil ikke anbefale å undervurdere mulighetene ved å why out of the box!

Dette indlæg er skrevet af , Stifter af Bravie A/S.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. .